Internationale organisationer

EFTA
FN
NATO
Nordisk Råd
OECD
Verdensbanken
WTO